Aldi

Laatste update: 29 november 2023

Overzicht cijfers en trends op het gebied van milieu en voedsel van Aldi

Biodiversiteit en ecosystemen

Aldi heeft zich ten doel gesteld om ontbossing voor soja uit te bannen. Alle hoge risico (Zuid-Amerika) soja in de toeleverketens moeten gecertificeerd zijn. Vanaf 2025 moet alle soja die gebruikt wordt in producten van Aldi (ook in veevoer voor vleesproducten) ontbossingsvrij zijn met een cut-off date 1 januari 2020 (Questionmark, 2023 & Aldi). Dat betekent dat er vanaf 2025 geen soja meer wordt gebruikt waarvoor er na 1 januari 2020 nog bos is gekapt. Aldi lid van RTRS. Meer dan 80% van de soja in veevoer voor Aldi was ontbossingsvrij in 2022. Aldi is lid van RSPO en de meeste huismerkproducten waren in 2022 RSPO-gecertificeerd. Verder worden eisen van traceerbaarheid en ontbossingvrije soja- en palmolieproducten aan leveranciers gesteld.


Eiwittransitie

Ongeveer 37% van de eiwitproducten van Aldi was in 2023 van plantaardige herkomst. Aldi heeft zich tot doel gesteld om dat aandeel tot 60% te laten groeien in 2030. Wanneer gekeken wordt naar de voedselomgeving dan valt op dat bij Aldi het aantal aanbiedingen voor eiwitproducten met een hoge impact op milieu relatief hoog was (48% van alle aanbiedingen voor eiwitproducten) (meting 10 april – 10 juni 2023). Ongeveer een kwart van de vleesproducten bij Aldi had een portiegrootte van minder dan 80 gram, in vergelijking met de meeste andere supermarkten een relatief hoog percentage. Op het gebied van plantaardige kant-en-klaar maaltijden was het aanbod bij Aldi met 1% in 2022 echter veel minder dan bij de andere supermarkten in het dashboard.


Hulpbronnen en circulaire economie

Voedselverspilling voor Aldi was 1,8% in 2022.


Keurmerken

Aldi verkoopt producten met verschillende duurzaamheidskeurmerken. De meest gebruikte keurmerken bij Aldi waren in 2022 Rainforest Alliance (9,1% van de omzet van voedsel) en On the Way to PlanetProof (6,9%). Bij de veel verkochte huismerkproducten van Aldi ligt het aandeel producten met een duurzaamheidskeurmerk iets hoger dan voor alle producten samen. Het percentage biologische producten bij Aldi ligt met 1,19% lager dan bij andere supermarkten uit de vergelijking.
Aldi is lid van RTRS (Round Table on Responsible Soy Association) en RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).


Klimaat

Aldi rapporteerde een totale scope 3 CO2-emissie van 1.100 kton in 2022. Dat was goed voor ongeveer 0,52 kton per miljoen euro omzet voor alle producten. Aldi maakt in de berekeningen geen onderscheid tussen food en non-food. Aldi stelt eisen aan toeleveranciers ten aanzien van commitment aan de werkwijze en klimaatdoelen van het Science Based Tagets initiative.