Onderwerpen

De informatie over de duurzaamheid van het voedsel in de supermarkten is onderverdeeld in vijf onderwerpen. Voor elk onderwerp worden de prestaties en doelstellingen van de verschillende supermarkten in beeld gebracht.