Eiwittransitie

Een belangrijk speerpunt van de overheid voor de verduurzaming van de voedselconsumptie in Nederland is de eiwittransitie. Daarbij gaat het erom dat dierlijke eiwitten over het algemeen meer milieu impact genereren dan plantaardige alternatieven.