Eiwittransitie: marktaandeel plantaardige eiwitten

Laatste update: 27 februari 2024

Marktaandeel plantaardige eiwitten

De productie en consumptie van dierlijke eiwitten verminderen is belangrijk voor mens, dier en milieu. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat in 2030 de eiwitverhouding van 50% dierlijke en 50% plantaardige eiwitten moeten zijn. Supermarkten spelen een belangrijke rol in de verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon. Daarom hebben veel supermarkten interne doelstellingen bepaald om hieraan te voldoen. Alle supermarkten die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit dashboard streven naar minimaal 60% marktaandeel van plantaardige eiwitten in 2030. De landelijke eiwitverhouding in de Nederlandse supermarkt over de totale eiwitverkopen van 2023 is 40% plantaardig en 60% dierlijk (Eiweet, 2024 o.b.v. deelnemende supermarkten ALDI, Dirk, Ekoplaza, Jumbo, Lidl en PLUS).

Marktaandeel plantaardige eiwitten

Grafiek wordt geladen...

De getallen uit de grafiek zijn afkomstig van de Eiweet monitor die in maart 2024 is gepubliceerd op basis van 2023 data. Voor zover mogelijk hebben de supermarkten hun berekening gemaakt op productniveau. Waar dat niet mogelijk was hebben zij dit gedaan op categorieniveau of op basis van de NEVO-tabel. De data van Albert Heijn is afkomstig uit hun eigen duurzaamheidsverslag 2023. Zij hebben niet meegedaan aan de Eiweet monitor en rapporteren dus ook niet volgens de Eiweetmethode waardoor hun data niet vergelijkbaar is met die van de andere supermarkten.