Biodiversiteit en ecosystemen

Voedselproductie heeft per definitie ook impact op biodiversiteit en ecosystemen. Door landgebruik en ook door bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan de biodiversiteit worden aangetast. Ontbossing door voedselproductie is een belangrijk aandachtspunt in met name de productie van soja en palmolie.