Ontbossing

Laatste update: 7 december 2023

Ontbossing door de productie van soja en palmolie

Ontbossing heeft grote negatieve gevolgen voor dieren, lokale gemeenschappen en het klimaat. Om teelten van soja en palmolie mogelijk te maken wordt op grote schaal bos gekapt in gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Er is veel vraag naar soja en palmolie. Soja is een gewas dat voornamelijk gebruikt wordt als veevoer. Palmolie wordt gebruikt als grondstof voor verschillende verwerkte voedselproducten. Supermarkten nemen maatregelen om ontbossing in de aanvoerketens van soja en vlees, en palmolie te voorkomen. Questionmark (2023) noemt onder deze maatregelen het stellen van een doel voor ontbossingsvrije soja, het vastleggen van een cut-off date waarna ontbossing niet meer wordt geaccepteerd, het stellen van eisen van ontbossingsvrije soja in veevoer via certificering of herkomst, het hebben een lidmaatschap van RTRS, en het hebben ontbossingsvrije inkoopvoorwaarden voor leveranciers link(externe link).

Voor het tegengaan van ontbossingdoor palmolie productie zijn door Questionmark eveneens een aantal maatregelen benoemd, zoals het gebruik van gecertificeerde palmolie (RSPO), het opleggen van eisen aan leveranciers voor ontbossingsvrij beleid, en traceerbaarheid van palmolie op het gebied van inkoop. Een andere bijdrage aan duurzamere palmolieproductie is het tegengaan van ontbossing.

De belangrijkste internationale samenwerkingsverbanden voor de verduurzaming van palmolie en soja zijn respectievelijk de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) en de Round Table on Responsible Soy Association.

Op 30 december 2024 gaat de nieuwe EU ontbossingsverordening (EUDR(externe link)) volledig in werking. Deze wet heeft als doel klimaatverandering door ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan en richt zich op de handel in hout, rundvlees, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en afgeleide producten.

Ontbossing soja

Stappen tegen ontbossing

Supermarkt Doel ontbossingsvrije soja Cut-off date Ontbossingsvrije soja in veevoer Lidmaatschap van RTRS Ontbossingsvrije inkoopvoorwaarden voor leveranciers
Albert Heijn 2025 2020 100%
Aldi 2025 2020 >80%
Jumbo 2025 2020 100%
Lidl 2025 2020 100%
PLUS 2025 >80%

Bron: Superlijst Groen 2023, Questionmark (2023)(externe link), Data Albert Heijn, Aldi, Jumbo

Supermarkten hebben zich verschillend gecommitteerd aan de stappen voor ontbossingsvrije soja.

Ontbossing palmolie

Stappen tegen ontbossing palmolie

Supermarkt Grotendeels gecertificeerde palmolie in huismerk Eisen van ontbossingsvrij beleid alle leveranciers Eisen traceerbare palmolie aan alle leveranciers Lidmaatschap van RSPO Lid van ander actie-georiënteerd platform
Albert Heijn
Aldi
Jumbo
Lidl
PLUS

Bron: Superlijst Groen 2023, Questionmark (2023)(externe link), Data Albert Heijn, Aldi, Jumbo

Supermarkten hebben zich verschillend gecommitteerd aan de stappen voor ontbossingsvrije palmolie.