Jumbo

Laatste update: 29 november 2023

Overzicht cijfers en trends op het gebied van milieu en voedsel van Jumbo

Biodiversiteit en ecosystemen

Jumbo heeft zich ten doel gesteld om ontbossing voor soja uit te bannen. Alle hoge risico (Zuid-Amerika) soja in de toeleverketens moeten gecertificeerd zijn. Vanaf 2025 moet alle soja die gebruikt wordt in producten van Jumbo (ook in veevoer voor vleesproducten) ontbossingsvrij zijn met een cut-off date 1 januari 2020 (Questionmark, 2023 & Jumbo). Dat betekent dat er vanaf 2025 geen soja meer wordt gebruikt waarvoor er na 1 januari 2020 nog bos is gekapt. Daarnaast heeft Jumbo een lidmaatschap van RTRS. Jumbo stelt ontbossingsvrije inkoopvoorwaarden aan leveranciers (Jumbo MVO voorwaarden, 2024). Alle soja die nu verbruikt wordt in veevoer in de vleesketen van Jumbo is al ontbossingsvrij. Ten aanzien van palmolie heeft Jumbo stappen gemaakt door palmolie in huismerkproducten grotendeels te certificeren. Jumbo is ook lid van RSPO, een platforms voor verduurzaming van palmolie.


Eiwittransitie

Van de verkoop van eiwitrijke producten was bij Jumbo 40% plantaardig in 2023. Jumbo heeft de doelstelling om dit tot een percentage van 60% te laten stijgen in 2030. De aanbiedingen in de folders van eiwitrijke producten bij Jumbo waren vaker aanbiedingen voor hoge en midden impact producten (rood vlees, wit vlees, vis en kaas, samen 73%) en minder vaak aanbiedingen voor producten met een lage impact op het milieu (noten, bonen en eierenproducten, 27%) (meting 10 april – 10 juni 2023). Van het aanbod kant-en-klaar maaltijden in de Jumbo was 10% van de maaltijden plantaardig. Van ongeveer 16% van vleesproducten bij Jumbo was de portiegrootte 80 gram of lager (Questionmark, 2023).


Hulpbronnen en circulaire economie

Voedselverspilling voor Jumbo was 0,84% in 2022. Dit is berekend volgens de definitie overeenkomstig met Samen Tegen Voedselverspilling (2022)(externe link), maar dit cijfer is lager dan de aldaar gebruikte data door een correctie voor wel verkochte afgescande artikelen.


Keurmerken

De voornaamste topkeurmerken die voorkomen in de voedselomzet van Jumbo zijn On the Way to PlanetProof (10,60% van de voedselomzet van alle huismerkproducten), Rainforest Alliance (4.95% van de voedselomzet van alle huismerkproducten) en Biologisch (3,78% van de voedselomzet van alle huismerkproducten). Bij Jumbo wordt naast topkeurmerken Beter Leven 2 en 3 sterren ook topkeurmerk Beter Leven 1 ster zuivel verkocht. Producten Beter Leven 1, 2 en 3 sterren zijn goed voor 15,48% van de voedselomzet van alle huismerkproducten. Specifiek voor Beter Leven 1 ster voor zuivel is dit percentage niet bekend.


Klimaat

Jumbo had in 2022 een scope 3-emissie van 7.710 kiloton CO2-eq voor voedselproducten. Voor alle producten, food en non-food, zijn de totale scope 1, 2 en 3-emissies 0,94 kton per mln. euro totale omzet. Jumbo maakt afspraken met haar leveranciers over het reduceren van CO2 uitstoot en brengt haar scope 3 emissies momenteel in kaart. Tevens heeft Jumbo in 2023 toegezegd geen gebruik meer te maken van luchtvervoer voor groenten en fruit.