Voedselverspilling

Laatste update: 7 december 2023

Voedselverspilling

Voedselverspilling leidt tot maatschappelijke kosten zonder dat daar voor de supermarkten en consumenten waarde tegenover staat. De supermarkten hebben in 2015 afgesproken om een halvering van de voedselverspilling in 2030 te realiseren. In 2018 werd 1,7% van het ingekochte voedsel bij supermarkten verspild. Voedsel dat verwerkt wordt tot diervoeder is in dit percentage meegerekend. In 2022 is dit percentage gezakt naar 1,38% voedsel wat niet bij de consument terecht kwam. Dit is een afname van 17% sinds 2018 (berekend op basis van onafgeronde cijfers), zie Samen Tegen Voedselverspilling, 2022(externe link)

Op dit moment bieden supermarkten en deze website alleen informatie over voedselverspilling die plaats vindt in de winkels zelf. De verspilling die plaatsvindt bij leveranciers en consumenten is buiten beschouwing gelaten. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het wenselijk dat ook deze gemeten, gerapporteerd en teruggedrongen wordt.

Voedselverspilling per supermarkt

Supermarkt Voedselverspilling, in % volume, in 2022
Albert Heijn 1,26%
Aldi 1,8%*
Jumbo 0,84%**
Lidl 1,0%
PLUS 1,09%

* Inclusief donaties aan de voedselbank en de Too Good To Go pakketten.
** Definitie overeenkomstig met Samen Tegen Voedselverspilling (2022)(externe link), maar dit cijfer is lager door correctie voor wel verkochte afgescande artikelen middels onder andere het Samen Tegen Verspillingsschap.
Bron: Data supermarkten

Voedselverspilling in supermarkten varieert tussen 0,84% en 1,8%.